Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personeli, işyeri hekimi ile birlikte çalışır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışarak, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır ve çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır. İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarıyla işbirliği yaparak bu kişilerin çalışmalarına destek sağlar.

TEKLİF İSTEYİN


Denizli İş Güvenliği