Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince, hazırlanması istenen doküman Patlamadan Korunma Dokümanı olarak anılmıştır, bu belgede özellikle;
Bu yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
İçinde patlayıcı ortam oluşma riskine göre sınıflandırılmış yerler, Çalışanların patlama riskinden korunması için asgari gereklerin uygulanacağı yerler için gereklidir.


Çalışma yerleri ile uyan cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, işyerinde kullanılan tüm ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği” ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer alacaktır.
Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler sınıflandırılmıştır.

Bu sınıflandırmada bölgeler şu şekilde belirlenmiş tir.:
Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 2: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ite karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. Ekipmanların ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler ; Patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemlerin, 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen kategorilere göre seçilerek aşamalı olarak bu koruyucu sistemlere geçilmesine karar verilmiştir. Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategori-deki ekipman kullanılacaktır.

Bölge 0 veya Bölge 20 : Kategori 1 ekipman,
Bölge 1 veya Bölge 21 : Kategori 1 veya 2 ekipman,
Bölge 2 veya Bölge 22 : Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA AŞAMALARIMIZ
1. Çalışma komitesi oluşturulması, (Tüm birimleri temsil edecek şekilde , ağırlıklı olarak bakım, üretim bölümleri yetkilileri, kimya mühendisleri ve teknikerleri tarafınızdan oluşturulacaktır.)
2. Emisyon Noktalarının bulunması
3. İşletme Verilerinin toplanması
4. Zon hesaplamalarının yapılması ve ekipman uygunluğunun tespiti
5. Haritalama yapılması
6. Patlama Esaslı Risk değerlendirmenin işletme Risk Değerlendirme Ekibiyle birlikte yapılması
7. Patlamadan Korunma Dökümanının yazılması, Düzeltici , Önleyici önlemlerin belirlenmesi
8.Projenin teslim edilmesi

TEKLİF İSTEYİN


Denizli İş Güvenliği