İSG Ortam Ölçümleri

İşletmelerde çalışanların sağlık acısından oluşabilecek tehlike ve hastalıklardan korunmak amacıyla riskleri belirlenmesi ve ortam ölçümlerini yaparak proaktif çalışmayı hayata geçirmeyi amacıyla yapılmaktadır. Yapılan ortam ölçümleri aşağıda belirtilmiştir…

Maruziyetin Belirlenmesi:
a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda

Ölçüm Adı:
Ø Ortam Gürültüsü Maruziyet Ölçümü,
Ø Dozimetrik Gürültü Maruziyet Ölçümü
Ø Gürültü Haritası Çıkartılması

Maruziyetin Belirlenmesi:
a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,
b)Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda

Ölçüm Adı:
Aydınlatma Ölçümü – Gündüz
Aydınlatma Ölçümü – Gece
Termal Konfor Ölçümü
(sıcaklık, nem, hava akım hızı)


Maruziyetin Belirlenmesi:
a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,
b) İş yerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda,

Ölçüm Adı:
Ø Ortam Tozu Maruziyet Ölçümü
Ø Dozimetrik Toz Maruziyet Ölçümü


Maruziyetin Belirlenmesi: Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.
a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,
b) İş yerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda

Ölçüm Adı:
Gaz ve Buhar Maruziyet Ölçümü


Maruziyetin Belirlenmesi: Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.
a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda

Ölçüm Adı:
El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü
Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü

TEKLİF İSTEYİN


Denizli İş Güvenliği