İlk Yardım Hizmetleri

22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İlkyardım yönetmeliği, çok tehlikeli İşyerlerinde çalışan her 10 kişiden birinin, tehlikeli işyerlerinde çalışan her 15 kişiden birinin, az tehlikeli işyerlerinde her 20 kişiden bir kişinin İlkyardım eğitimi ve sertifikası almış olması gerekir hükmü gereği İlkyardım eğitimi ve sertifikası verilir.

 1. Genel ilkyardım bilgileri
  2. Olay yeri ve Hasta/Yaralının değerlendirilmesi
  3. Temel Yaşam Desteği
  4. Kanamalarda ilkyardım
  5. Yaralanmalarda ilkyardım
  6. Yanık – Donma – Sıcak çarpmasında ilkyardım
  7. Kırık – Çıkık ve Burkulmalarda ilkyardım
  8. Bilinç bozukluklarında ilkyardım
  9. Zehirlenmelerde ilkyardım
  10. Hayvan ısırmalarında ilkyardım
  11. Göz -Kulak ve Burun yabancı cisimlerinde ilkyardım
  12. Boğulmalarda ilkyardım
  13. Hasta ve Yaralı taşıma teknikleri

TEKLİF İSTEYİN


Denizli İş Güvenliği