İş Güvenliği Eğitimleri

iş kazalarının nedenlerinin başında eğitimsiz çalışanların oldugunun ve işletmede surekli yenilenen ve kaliteli bir iş güvenliği kültürünün oluşturulmasında hak ve sorumluluklarının bilincinde olan bir kurum olarak iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili aşağıdaki eğitimleri vermektedir. İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Uzmanımız, İşyeri Hekimimiz ve diğer Uzman Eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir;

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Acil Durum, Tahliye ve kurtarma.

TEKLİF İSTEYİN


Denizli İş Güvenliği