İş Yeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimlerimiz, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yaparak ve genel iş sağlığı mevzuatına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunurlar. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemleri saptayarak işvereni bilgilendirirler..

Risk değerlendirmesi;

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak İşyeri Hekimlerimizin sorumluluğudur. Çalışmalarını yürütürken gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına alarak, yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate alırlar.

Sağlık gözetimi;

İşyeri Hekimlerimiz, sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirirler. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini verir, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlarlar. İş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlayarak işverenin onayına sunarlar ve uygulamaların takibini yaparak yıllık değerlendirme raporunu hazırlarlar.

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması

TEKLİF İSTEYİN


Denizli İş Güvenliği